การวางแผนการรักษา การวางแผนการรักษา

การวางแผนการรักษา การวางแผนการรักษา

ระยะป้องกัน เป็นการจัดฟันในช่วงที่เด็กยังมีฟันน้ำนมบางซี่ที่ถูกถอนออกไปก่อนกำหนด จึงจำเป็นต้องใส่เครื่องมือบางอย่างเพื่อรักษาช่องว่างให้ฟันแท้ขึ้น หรือในกรณีที่ช่องว่าง ดังกล่าวถูกฟันข้างเคียงเลื่อนเข้ามาก็มีเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ใส่เพื่อเปิดให้ช่องว่างดังกล่าวกว้างขึ้น หรือในกรณีที่เด็กมีนิสัยเสียบางอย่างที่ก่ออันตรายต่อฟัน เช่น ดูดนิ้วมือ   กัดเล็บ กัดริมฝีปาก การกลืนที่ ผิดปกติใช้ลิ้นดันฟัน เป็นต้น นิสัยดังกล่าวนี้ต้องได้รับการแก้ไขเสียแต่แรก เพื่อจะได้ไม่เกิดผลเสียที่ถาวร โดยทันตแพทย์จัดฟันจะใส่เครื่องมือช่วยแก้นิสัยให้แก่เด็กในระยะนี้

ระยะแก้ไข เป็นการจัดฟันในช่วงที่เด็กมีฟันแท้ขึ้นบางซี่ การแก้ไขในระยะนี้จะช่วยทำให้ การจัดฟันง่ายขึ้น และยังช่วยป้องกัน ไม่ให้ความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรุนแรง

ระยะที่ฟันแท้ขึ้นหมด เป็นการจัดฟันที่เริ่มเมื่ออายุประมาณ 11-13 ปี หรือมากกว่านั้น

การจัดฟันที่ได้ผลดีเลิศนั้นปกติจะขึ้นกับความร่วมมือของผู้ป่วยและการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วย อย่างไรก็ตามผลการรักษาขั้นสุดท้ายไม่อาจจะทำนายได้อย่างแน่นอน เนื่องจากมีสาเหตุมากมายที่มาเกี่ยวข้องกบการจัดฟัน ทำให้ผลที่ได้รับ เปลี่ยน แปลงไปจากที่คิดไว้ ด้วยเหตุนี้ทันตแพทย์จัดฟันจึงไม่อาจให้คำมั่นสัญญาใดๆ ถึงผลการรักษาแก่ผู้ป่วยได้

การที่เราทำการรักษาในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ปัญหาของการเติบโต

ของเด็ก ปัญหาทางพันธุกรรม และความร่วมมือของผู้ป่วย บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้

ผลการรักษาไม่ออกมาดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามทันตแพทย์จัดฟันก็จะรักษาผู้ป่วยจน

กระทั่งการใช้งานเป็นไปด้วยดี รวมถึงด้านความสวยงามก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมด้วย โดย

ปกติแล้วการทำนายผลสำเร็จของการรักษานั้นผู้ป่วยจะได้รับการอธิบายจากทันตแพทย์

จัดฟัน โดยหลักการทั่วไปแล้วความสำเร็จหรือสิ่งที่หวังจะได้จากการจัดฟัน ก็คือต้องให้

งานจัดฟันที่ทำเสร็จแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ
– ความสวยงาม ผู้ป่วยต้องดูดีกว่าก่อนทำ
– การใช้งานได้ดี การบดเคี้ยวอาหารต้องเป็นปกติ
– การคงสภาพของฟันที่จัดเสร็จแล้ว ฟันจะต้องอยู่ในตำแหน่งใหม่อย่างดี ไม่กลับคืนสู่สภาพเดิม

Leave a Reply


จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันที่ไหนดี คลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟัน

เว็บไซต์ที่รวบรวมคลินิกทันตกรรมจัดฟันทั่วไทย สามารถค้นหาคลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟันได้ทุกจังหวัด | | Sitemap