ควรจะจัดฟันได้เมื่อไร ?

ควรจะจัดฟันได้เมื่อไร ?

ควรจะจัดฟันได้เมื่อไร

ควรจะจัดฟันได้เมื่อไร

ปัญหาที่พบเสมอก็คือ เด็กควรจะได้รับการบำบัดทางทันตกรรมจัดฟันตั้งแต่อายุเท่าไร ซึ่งเรื่องนี้กำหนดลงไปไม่ได้แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาของการแก้ไขในแต่ละราย แต่ถ้านำเด็กมาให้ตรวจดูทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็สามารถจะบอกได้ว่าสมควรจะรับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้หรือยัง ในบางราย อาจเริ่มให้การรักษาตั้งแต่ฟันเพิ่งขึ้นเพียง 2-3 ซี่ เท่านั้น ส่วนอีกหลายรายจะเริ่มเมื่ออายุประมาณ 11-13 ปี ซึ่งเป็นระยะที่จะให้ผลดีที่สุดในการรักษา เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และไม่มี ฟันน้ำนมเหลืออยู่ในปาก อย่างไรก็ดีถ้าจำเป็นต้องจัดฟัน ในขณะที่ยังมีฟันน้ำนมเหลืออยู่ก็สามารถทำได้ แต่ เมื่อฟันแท้ขึ้นมาครบแล้วก็จะต้องจัดฟันต่อไปอีก สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ถ้ามีสุขภาพของช่องปากที่ดีปราศจาก โรคเหงือก และมีจำนวนฟันเหลือมากพอที่จะใช้ยึดเครื่องมือ ก็สามารถได้รับการบำบัดรักษาทางทันตกรรม จัดฟันได้

Leave a Reply


จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันที่ไหนดี คลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟัน

เว็บไซต์ที่รวบรวมคลินิกทันตกรรมจัดฟันทั่วไทย สามารถค้นหาคลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟันได้ทุกจังหวัด | | Sitemap