จัดฟัน 1,000 บาท

ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
คลินิกจัดฟัน โดยทีมงานทันตแพทย์จัดฟันแปดท่าน พร้อมให้บริการท่าน ด้วยหลักวิชาการทันตกรรมจัดฟันชั้นสูง ที่ได้การยอมรับจากสมาคมทันตกรรมจัดฟันฯ แห่งประเทศไทย และทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆอีกกว่ายี่สิบท่าน

ค่าใช้จ่ายไนการจัดฟัน ของแต่ละคลินิกแตกต่างกันไปโดยมากจะมีการแบ่งจ่ายเป็นครั้งไป

ยกตัวอย่างค่ารักษาโดยการจัดฟันแบบติดแน่น ด้วยแบร็คเก็ตมาตรฐาน ราคาพื้นฐานคือ

ค่ารักษาโดยรวมไม่เกิน 40,000 บาท (ไม่รวมเครื่องมือคงสภาพฟัน)

โดยมีการแบ่งจ่ายดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อตกลงการรักษาและพิมพ์ปาก 2,000 บาท

ครั้งที่ 2 เมื่อทำการถ่ายรูปก่อนทำการรักษา(พร้อมกับผู้ป่วยนำฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้) –

ครั้งที่ 3-7 เมื่อเริ่มติดเครื่องมือฯ ครั้งละ 4,000 บาท (5ครั้ง)

ครั้งต่อๆไปจนเสร็จสิ้นการรักษา ครั้งละ 1,000 บาท (ไม่เกิน18ครั้ง)

* ตั้งแต่ครั้งที่ 3 เมื่อเริ่มติดเครื่องมือฯจนเสร็จสิ้นการรักษา ห่างกันครั้งละ 1 เดือน

* ผู้ป่วยจะต้องไปถ่ายเอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่ (ไม่ใช่ฟิล์มขนาดเล็กตามคลินิกทั่วไป) ที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่มีเครื่องเอ็กซเรย์ฯ โดยมีค่าใช้จ่ายอีกประมาณ600-900 บาท เพื่อนำมาประกอบการวางแผนการรักษา โดยคลินิกจะออกใบส่งตัวไปให้

* ค่ารักษานี้ไม่รวมค่าทันตกรรมอื่นๆ เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด ซึ่งแนะนำให้ทำการรักษาภายในคลินิคฯ ทั้งนี้เพราะหากเกิดปัญหาภายหลังเช่น ฟันที่อุดแล้วหลุด ผู้ป่วยจะได้รับการแก้ไขได้โดยสะดวกและอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม (ยกเว้นผู้ป่วยที่เบิกค่ารักษาของหน่วยงานราชการได้ อาจจะไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล)

*หากการรักษาเสร็จเร็ว เช่น ในผู้ที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อย จะเก็บค่ารักษาตามระยะเวลาที่ทำจริงซึ่งจะไม่ถึง 41,000 บาท

* หากเก็บค่ารักษาครบตามจำนวนแล้วแต่การรักษายังไม่เสร็จ คลินิกฯจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มใดๆและยังคงให้บริการรักษาต่อจนกว่าจะเสร็จสิ้น

*เมื่อทำการรักษาเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากถอดเครื่องมือฯติดแน่นออก ผู้ป่วยทุกท่านจะต้องมีการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (ลักษณะเป็นลวดเส้นเดียวซึ่งถอดเข้าออกได้) มีค่าใช้จ่ายอีกประมาณ 3,000 บาท

ติดต่อเรา/นัดหมาย

สาขาปากน้ำ:
Tel. 02-388-1153(-4)

สาขาสำโรง:
Tel. 02-739-7738(-9)

สาขาโลตัส ศรีนครินทร์:
Tel. 02-759-7882(-3)


ป้ายกำกับ:, , , , , , , ,

จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันที่ไหนดี คลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟัน

เว็บไซต์ที่รวบรวมคลินิกทันตกรรมจัดฟันทั่วไทย สามารถค้นหาคลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟันได้ทุกจังหวัด | | Sitemap