จัดฟัน 1,000 บาท

ศูนย์ทันตกรรมพารากอน
จัดฟันแบบโลหะธรรมดา
จัดฟันแบบโลหะธรรมดา เป็นวิธีการจัดฟันที่นิยมใช้มานาน โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาขนาดของวัสดุที่ใช้ให้มีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้ความรู้สึกสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
วัสดุที่ใช้ในการจัดฟันได้รับการพัฒนามากขึ้น ช่วยให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้สนใจ โดยนอกเหนือจากใช้วัสดุโลหะแบบทั่วๆไป ในการจัดฟันแบบติดแน่น ปัจจุบันได้มีวัสดุสีเหมือนฟันที่ช่วยให้วัสดุในการจัดฟันเป็นที่สังเกตเห็นได้น้อยลง

การจัดฟัน โดย Damon System
เครื่องมือที่ใช้มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะและเครื่องมือแบบใส ไม่ต้องใช้ยางรัดและลดระยะเวลาใส่เครื่องมือ

การจัดฟันด้านใน (STb light lingual)
การจัดฟันด้านใน เป็นการติดเครื่องมือบริเวณด้านหลังฟัน ช่วยให้ไม่เครื่องมือจัดฟันไม่สามารถเป็นที่สังเกตเห็นได้ขณะสนทนาหรือจากการยิ้มแย้ม การจัดฟันประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันผิดปกติแต่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นสามารถสังเกตุเห็นเครื่องมือจัดฟันได้
การจัดฟันแบบถอดออกได้โดยไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign)
เป็นการจัดฟันแบบใส ถอดออกได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องทำการติดยึดวัสดุใดๆ บนฟัน

เครื่องมือคงสภาพฟันแบบใส (Clear Retainer)
เครื่องมือคงสภาพฟัน ( retainer) เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดออกได้ เริ่มใช้หลังได้รับการจัดฟัน เพื่อช่วยให้ฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว หรือกลับมาเกดังเดิม

เครื่องมือจัดฟันแบบถอดออก (Clear Aligner)
ประกอบด้วย เครื่องมือคงสภาพฟัน ( retainer) เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดออกได้ เริ่มใช้หลังได้รับการจัดฟัน เพื่อช่วยให้ฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว หรือกลับมาเกดังเดิม
เครื่องมือแบบถอดออกได้ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันที่มีความผิดปกติเล็กน้อยได้ในบางกรณี

ติดต่อเรา/นัดหมาย

ศูนย์ทันตกรรมพารากอน ตั้งอยู่ที่
27 ถนนรังสิต-ปทุม ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 0
ประเทศไทย
โทรศัพท์ (Main) : 02 959-3022
โทรศัพท์ (Alternative) : 02 567-3867-68
โทรสาร : 02 567-3875


ป้ายกำกับ:, , , , , , ,

จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันที่ไหนดี คลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟัน

เว็บไซต์ที่รวบรวมคลินิกทันตกรรมจัดฟันทั่วไทย สามารถค้นหาคลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟันได้ทุกจังหวัด | | Sitemap