จัดฟัน 1,500 บาท

ศูนย์ทันตกรรม สมภพ อัมพุช
ศูนย์ทันตกรรมทุกสาขา แนะนำทันตแพทย์ประจำแต่ละสาขา และความรู้ทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยทั่วไป
สมภพ อัมพุช คลินิก เปิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2516 ที่ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การรักษาทางแพทย์และทันตกรรมที่ถูกต้องทันสมัย ตามหลักวิชาการ โดยแพทย์และทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เพื่อผู้ป่วยจะได้มีสุขภาพและทันตสุขภาพที่ดี

ในครั้งนั้น คลินิกซอยพิพัฒน์เป็นคลินิกเล็ก ๆ มีห้องตรวจของแพทย์ 1 ห้อง ห้องทำฟันเพียง 2 ห้อง และคลินิกได้พัฒนาและขยายกิจการในปี 2524 เป็นคลินิกทำฟัน 6 ห้อง เนื่องจากคลินิกซอยพิพัฒน์เจริญเติบโตขึ้น มีความคับแคบไม่สามารถให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยได้ คลินิกจึงได้ย้ายจากซอยพิพัฒน์มายังตึกชาญอิสสระ ถนนพระราม 4 เมื่อ พ.ศ. 2529 และคลินิกได้ขยายสาขามาที่อาคารว่องวานิช ถนนพระราม 9 ในปี พ.ศ. 2541

ที่สมภพ อัมพุช คลินิก ผู้ป่วยทุกคนจะมีทันตแพทย์ประจำตัว ซึ่งอาจเป็นทันตแพทย์ทั่วไป หรือทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อดูแลติดตามทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่องตลอดไป ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ วิเคราะห์ โรคฟัน โรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกรอย่างเป็นระบบ เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ผู้ป่วยจะได้รับคำอธิบายถึงสาเหตุของโรคและการป้องกัน รวมทั้งทางเลือกในการรักษา ตามหลักวิชาการ หากพบว่ามีความต้องการรักษาในสาขาอื่นร่วมด้วย ผู้ป่วยจะได้รับการส่งต่อเพื่อปรึกษากับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ

ติดต่อเรา/นัดหมาย

ศูนย์ทันตกรรม สมภพ อัมพุช
สาขา ตึกชาญอิสสระ 1
ชั้น 6 ตึกชาญอิสสระ 1 พระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทร. (02) 234-5610-1 โทรสาร. (02) 234-0124

เวลาทำงาน
จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 20:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
เสาร์ 8:30 – 20:00 น. อาทิตย์ 8:30 – 17.00 น.

ศูนย์ทันตกรรม สมภพ อัมพุช
สาขา อาคารว่องวานิช บี
ชั้น 11 อาคารว่องวานิช บี พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. (02) 645-0410-3 โทรสาร. (02) 645-0414

เวลาทำงาน
จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 20:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
เสาร์-อาทิตย์ 8:30 – 17:00 น.

1. เส้นทางจากทางด่วน
เมื่อผ่านทางลงรัชดาภิเษกแล้ว ชิดซ้ายเตรียมลงทางด่วนไปถนนพระรามเก้า (สี่แยก อสมท) ที่ทางลงจากทางด่วนเป็นแยกรูปตัววาย ไปทางขวา แล้วชิดซ้ายทันทีเพื่อข้ามแยกไฟแดง ไปตามถนนใต้ทางด่วน ผ่านทางเข้าโรงแรมเรดิสันแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยทะเลบางกอก ซึ่งติดทางเข้าโรงแรมเรดิสัน ทางขึ้นที่จอดรถของอาคารอยู่ด้านซ้าย เกือบถึงทางออกถนนพระรามเก้า (ขากลับ ออกจากอาคาร เลี้ยวซ้ายไปปากซอยและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามเก้า จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกไฟจราจรแรก ซึ่งคือแยก อสมท แล้วชิดขวาเพื่อเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วน)

2. เส้นทางจากถนนดินแดง
ขึ้นสะพานยกระดับข้ามแยกพระรามเก้า หลังจากลงสะพานชิดขวาเพื่อกลับรถหน้าปั้มน้ำมัน ผ่านแยกถนนรอยัลซิตี้อเวนิวแล้ว เลี้ยวซ้ายซอยถัดไปที่ใกล้กัน (พระรามเก้าซอย 6) ทางขึ้นที่จอดรถของอาคารอยู่ด้านขวา

3. เส้นทางจากถนนรัชดาภิเษก
เข้าถนนเทียมร่วมมิตร เตรียมเลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามเก้า เมื่อผ่านสี่แยก ชิดซ้ายทันที เข้าซอยวัดอุทัยธาราม (พระรามเก้าซอย 6) ทางขึ้นที่จอดรถของอาคารอยู่ด้านขวา

4. เส้นทางจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ใช้ทางลัด ถนนรอยัลซิตี้อเวนิว เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามเก้า แล้วเลี้ยวซ้ายซอยถัดไปที่ติดกัน ซอยวัดอุทัยธาราม (พระรามเก้าซอย 6) ทางขึ้นที่จอดรถของอาคารอยู่ด้านขวา

ที่จอดรถ
วันจันทร์-ศุกร์ ก่อน 16.30 น. จอดบริเวณ Visitor Parking หรือช่องจอดรถของคลินิกที่ชั้น 6B, 7A
วันจันทร์-ศุกร์ หลัง 16.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งวัน จอดบริเวณใดก็ได้ที่ไม่เครื่องกั้น

จากที่จอดรถ ลงลิฟท์ที่จอจากที่จอดรถ ลงลิฟท์ที่จอดรถ (Parking lift) ไปที่ชั้น 1 แล้วเปลี่ยนใช้ลิฟท์ Low Zone ของอาคารไปที่ชั้น 11 หรือขึ้นลิฟท์ที่จอดรถไปที่ชั้น 10 แล้วเปลี่ยนใช้ลิฟท์ Low Zone ของอาคารไปที่ชั้น 11


ป้ายกำกับ:, , , , , , ,

จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันที่ไหนดี คลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟัน

เว็บไซต์ที่รวบรวมคลินิกทันตกรรมจัดฟันทั่วไทย สามารถค้นหาคลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟันได้ทุกจังหวัด | | Sitemap