จัดฟัน 1,000 บาท

สมายพลัส ทันตคลินิก ชลบุรี
การจัดฟัน
เป็นการแก้ไขการเรียงตัวของฟันที่ขึ้นไม่เป็นระเบียบให้กลับเข้าสู่ตำแหน่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้การสบฟันเป็นปกติ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบดเคี้ยวอาหาร การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน ทำให้การยิ้มดูดีขึ้น ตลอดจนอาจจะปรับให้รูปลักษณะของใบหน้าดีขึ้นได้ด้วย

การที่จะตัดสินใจว่าจะจัดฟันหรือไม่
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เป็นเจ้าของ ถ้ามีฟันเกไม่มากนักประกอบกับไม่มีความวิตกกังวลกับลักษณะของฟันตนเอง ก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยการจัดฟัน แต่ควรเอาใจใส่ดูแลความสะอาดในบริเวณนั้นเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการเกิดโรคฟันผุ

การจัดฟันสามารถทำได้ทั้งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่
แต่การจัดฟันในวัยเด็กจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่า ช่วงอายุที่เหมาะสม คือ อายุประมาณ 10-14 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ส่วนต่างๆ ของโครงสร้างใบหน้ากำลังเจริญเติบโต จะมีส่วนช่วยในการเคลื่อนที่ของฟันให้เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว หากการจัดฟันทำในช่วงเกินอายุ 14 ปีไปแล้ว ก็จะเคลื่อนฟันได้ยากขึ้น และได้ผลช้าลง

ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟัน
จะแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง คือ ลักษณะการสบของฟัน และเนื้อที่ขากรรไกรว่ามากน้อยเพียงใด ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ และยังขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มจัดฟันด้วย การจัดฟันในผู้ใหญ่จะใช้เวลามากกว่าในเด็ก และหลังการจัดเรียงฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ยังคงต้องใส่เครื่องมือบังคับฟันต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง เพื่อบังคับฟันไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ โดยรอให้อวัยวะที่รองรับฟัน คือ กระดูก เหงือก และกล้ามเนื้อปรับตัวเข้ากับตำแหน่งใหม่ของฟัน เพื่อช่วยป้องกันการคืนกลับตำแหน่งเดิมของฟัน การจัดฟันจึงใช้เวลานาน โดยเฉลี่ยประมาณ 1-3 ปี จึงแล้วเสร็จ การจัดฟันให้ได้ผลดีนั้น ความร่วมมือของคนไข้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

การจัดฟันไม่จำเป็นต้องถอนฟันในทุกกรณี
ขึ้นกับว่ามีฟันซ้อนเกมากน้อยเพียงใด มีเนื้อที่ในขากรรไกรเพียงพอสำหรับการจัดเรียงฟันให้เป็นระเบียบได้หรือไม่ หากมีฟันซ้อนเกมาก ประกอบกับขากรรไกรมีเนื้อที่ไม่พอก็ต้องถอนฟันออก ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาถอนฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งด้านละ 1 ซี่ เนื่องจากเป็นฟันที่อยู่กึ่งกลางความโค้งของขากรรไกร ซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากการซ้อนเกของฟันด้านหน้า และฟันด้านหลัง ทำให้สามารถเคลื่อนฟันเข้ามาปิดช่องว่างได้ดีกว่าการถอนฟันซี่อื่น และฟันกรามน้อยซี่ที่สองก็สามารถทำหน้าที่แทนฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งได้

ผู้ที่กำลังใส่เครื่องมือจัดฟัน
ต้องเพิ่มการดูแลความสะอาดของฟันมากยิ่งขึ้น เพราะส่วนของเครื่องมือ หรือลวดจะเป็นที่กักเก็บของเศษอาหาร ทำให้เกิดโรคฟันผุได้ง่าย หากใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ ควรถอดเครื่องมือทั้งชิ้นออกมาแปรงให้สะอาดทุกครั้งหลังการรับประทานอาหาร พร้อมทั้งแปรงฟันด้วย ในกรณีที่ใช้เครื่องมือติดแน่นก็ควรแปรงฟันหลังการรับประทานอาหารทุกครั้งเช่นกัน ซึ่งอาจจะเลือกใช้แปรงสีฟันชนิดพิเศษที่ออกแบบให้มีร่องอยู่กึ่งกลางตามความยาวของหัวแปรง ช่วยให้แปรงฟันคล่อมเครื่องมือจัดฟันที่ติดอยู่ได้สะดวกยิ่งขึ้น ในขณะอาบน้ำ อาจใช้น้ำฝักบัวช่วยพ่นน้ำใส่บริเวณที่จัดฟัน เพื่อช่วยชะล้างในขณะอาบน้ำร่วมด้วยก็ยิ่งดี การใส่เครื่องมือจัดฟันส่วนใหญ่จะใช้เวลานาน จึงต้องดูแลความสะอาดช่องปากอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันผุ

ติดต่อเรา/นัดหมาย

สมายพลัส ทันตคลินิก
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 380/1 – 2 ถ. ลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี
โทรศัพท์ : 086-3959047 , 038-383544

กัปตันมีนทันตคลินิก ( คลินิกทันตแพทย์หญิงเพ็ญรัตน์ )
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 10 ซอย 12 ถ. สุขุมวิท ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-745470 , 086-3959047


ป้ายกำกับ:, , , , , ,

จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันที่ไหนดี คลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟัน

เว็บไซต์ที่รวบรวมคลินิกทันตกรรมจัดฟันทั่วไทย สามารถค้นหาคลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟันได้ทุกจังหวัด | | Sitemap