จัดฟัน 1,000 บาท

หมอแก้วทันตแพทย์คลินิก
หมอแก้วทันตแพทย์คลินิก เป็นคลินิกทันตกรรมรูปแบบใหม่แห่งแรก ใน จ.เพชรบุรี ที่เริ่มดำเนินการโดย ทพ.ชัช เจิมณรงค์ หรือที่รู้จักในนาม “หมอแก้ว” ตั้งแต่ ปลายปี พ.ศ. 2543 โดยได้เชิญทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ ในสาขาวิชาต่างๆ มาร่วมงาน เพื่อสามารถให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และครบวงจร บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม จนได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากผู้ป่วยทั้งในจังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้นเพื่อสามารถเพิ่มปริมาณการให้บริการได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย และเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ในกลางปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา หมอแก้วทันตแพทย์คลินิกจึงได้ย้ายที่ทำการใหม่ มาอยู่บนถนนราชดำเนิน ใกล้พระราชวังบ้านปืน อย่างไรก็ดียังคงยึดหลักวัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นเดิม คือ เน้นการให้บริการอย่างเป็นกันเอง เปรียบเสมือนญาติสนิท บนพื้นฐานความเข้าใจในปัญหาของผู้ป่วยที่แตกต่างกันในแต่ละราย อย่างครบวงจรโดยถือประโยชน์สูงสุดของคนไข้เป็นสำคัญ ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ทันตกรรมจัดฟัน, จัดฟันด้านใน, ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมฟอกสีฟัน, ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมใส่ฟัน, ทันตกรรมเด็ก, รักษารากฟัน, โรคเหงือก และทันตกรรมอื่นๆอีกทั่วไป

โดยทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพมาตราฐาน ภายใต้การบริการด้วย เทคโนโลยีทันตกรรม ที่ทันสมัย และสิ่งสำคัญที่สุด คือระบบป้องกันการติดเชื้อ ที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นหัวใจหลักของงานทันตกรรม

ติดต่อเรา/นัดหมาย

119/1 ถ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแซง อ.เมือง เพชรบุรี 7600

032 402131
032 402-141


ป้ายกำกับ:, , , , , ,

จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันที่ไหนดี คลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟัน

เว็บไซต์ที่รวบรวมคลินิกทันตกรรมจัดฟันทั่วไทย สามารถค้นหาคลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟันได้ทุกจังหวัด | | Sitemap