จัดฟัน 1,000 บาท

โรงพยาบาลทันตกรรม ม.มหิดล
คลินิกพิเศษ

เป็นคลินิกทันตกรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเน้นการให้บริการแก่ผู้ป่วย ผู้ให้บริการได้แก่ ทันตแพทย์ทั่วไปทันตแพทย์เฉพาะทาง และอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาเปิดรับทำบัตรผู้ป่วย ณ อาคาร 2 ชั้น 1 แผนกเวชระเบียน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 -18.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-11.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน

คลินิกที่เปิดให้บริการ

อาคาร 5 ชั้น 3 คลินิกทันตกรรมพิเศษ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-20.00 น. ปิดรับผู้ป่วยเวลา 18.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. ปิดรับผู้ป่วยช่วงเช้า เวลา 11.00 น. ช่วงบ่าย 15.00 น.
(ปิดให้บริการวันพุธบ่าย และวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)
โทรศัพท์ 0-26448644-6 ต่อ 1214-1215

อาคาร 5 ชั้น 3 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น. ปิดรับผู้ป่วยเวลา 19.30 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. ปิดรับผู้ป่วยช่วงเช้า เวลา 11.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 15.30 น.
สำหรับผู้ป่วยใหม่จะรับเข้าคิวเพื่อรอรับการรักษาและเมื่อถึงคิวการรักษาคลินิกจะติดต่อให้มารับการรักษา)
โทรศัพท์ 0-26448644-6 ต่อ 1217 – 1219

อาคาร 5 ชั้น 4 คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.
(ปิดให้บริการวันพุธบ่าย)
โทรศัพท์ 0-26448644-6 ต่อ 1321-1322

อาคาร 2 ชั้น 1 คลินิกรังสีวิทยา ( X-RAY )
เวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น. ปิดรับผู้ป่วยเวลา 19.30 น.
วันเสาร์เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดรับผู้ป่วยเวลา 11.45 น. และเวลา 15.30 น.
โทรศัพท์ 0-26448644-6 ต่อ 2112 , 2113
(คลินิกรังสีวิทยาจะถ่ายภาพรังสีให้กับผู้ป่วยที่มีใบส่ง x-ray จากทันตแพทย์ โดยมีชื่อ-สกุล อายุ ของผู้ป่วยรวมทั้งชื่อทันตแพทย์ชัดเจน)

อาคาร 3 ชั้น 1 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น. ปิดรับผู้ป่วยเวลา 19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.
โทรศัพท์ 0-26448644-6 ต่อ 3110-3112

อาคาร 2 ชั้น 1 คลินิกศัลยศาสตร์
เวลาทำการ วันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น. ปิดรับผู้ป่วยเวลา 19.00 น. (เฉพาะผู้ป่วยนัด)

ผู้ป่วยใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรม

ผู้ป่วยเก่า หมายถึง ผู้ป่วยที่เคยมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรม

ผู้ป่วยนัด หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาทางทันตกรรม ที่โรงพยาบาลทันตกรรม อย่างต่อเนื่องของคลินิก/ศูนย์เฉพาะทางต่างๆ

ผู้ป่วยใหม่
การเข้ารับบริการตรวจรักษาของผู้ป่วยใหม่

ผู้ป่วยใหม่หยิบหมายเลขคิวที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน (เริ่มวางหมายเลขคิว เช้า 7.30 น. บ่าย 12.30 น.) และกรอกประวัติผู้ป่วยในแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่ ให้ชัดเจนและถูกต้อง แล้วรอเรียกตามหมายเลขคิวเวลา 8.30 น. เพื่อทำ แฟ้มประวัติ (ยกเว้นผู้ป่วยเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี รับบัตรคิวที่คลินิกเด็ก)

เมื่อได้รับแฟ้มประวัติแล้ว ท่านสามารถเลือกใช้บริการ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดังนี้
– คลินิกทั่วไป ให้การตรวจรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทันตแพทย์
– คลินิกพิเศษ ให้การตรวจรักษาโดยอาจารย์และทันตแพทย์
– คลินิกนอกเวลาราชการ ให้บริการตรวจรักษาโดยอาจารย์ และทันตแพทย์เฉพาะสาขา

ขั้นตอนการตรวจรักษาของผู้ป่วยเก่า
ผู้ที่ไม่มีบัตรนัด หรือ ผู้ป่วยฉุกเฉิน

วางบัตรประจำตัวผู้ป่วยในกล่องรับบัตรหน้าเคาน์เตอร์ ทำบัตรเวชระเบียน โดยไม่ต้องหยิบหมายเลขคิว

รอเรียกเพื่อรับแฟ้มประวัติไปติดต่อขอรับการตรวจรักษาต่อไปตามขั้นตอน

ผู้ที่มีบัตรนัด

ให้ผู้ป่วยไปติดต่อตามสถานที่ที่แจ้งไว้ในใบนัด โดยไม่ต้องนำบัตรประจำตัวผู้ป่วยมายื่นที่เคาน์เตอร์ทำบัตร

ผู้ป่วยเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี)

นำบัตรประจำตัวผู้ป่วยใส่กล่องรับบัตรหน้าเคาน์เตอร์คลินิกเด็ก อาคาร 3 ชั้น 1 เพื่อรอเรียกตรวจรักษาตามขั้นตอน

เป็นคลินิกทันตกรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเน้นการให้บริการแก่ผู้ป่วย ผู้ให้บริการได้แก่ ทันตแพทย์ทั่วไปทันตแพทย์เฉพาะทาง และอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาเปิดรับทำบัตรผู้ป่วย ณ อาคาร 2 ชั้น 1 แผนกเวชระเบียน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 -18.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-11.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน


ป้ายกำกับ:, , , , , ,

จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันที่ไหนดี คลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟัน

เว็บไซต์ที่รวบรวมคลินิกทันตกรรมจัดฟันทั่วไทย สามารถค้นหาคลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟันได้ทุกจังหวัด | | Sitemap