จัดฟัน 1,500 บาท

โรงพยาบาลฟัน
DENTAL CLINIC IN BANGKOK If you are looking for a good dental clinic in Bangkok, it is best to consider its quality, dentists, dental services, hygiene, dental laboratory, facilities and environment. It is always advised to have information and recommended by your family, friends and colleagues. This can give an overview whether they can provide the best smile and keep you away from tooth problems.

QUALITY AND DENTAL SERVICE EXCELLENCE

Dental Hospital Bangkok is a private modern dental clinic in Bangkok. We provide complete dental services, dental check up, teeth cleaning, teeth whitening, composite white filling, ceramic veneers, ceramic inlay, gold inlay, braces, microscopic root canal treatment, crown, bridge, dental implant, temporomandibular joint, pediatric dentistry, oral and maxillofacial surgery with the highest quality dental care by dental specialists in the most gentle manner possible. Our high standard dental procedures ensure that there is no compromise on all aspects of dental quality, hygiene and sterilization of each and every service.

The environment is more likely to make patients feel relaxed and comfortable. The philosophy is to take away the fear often associated with the dental office. Patients should receive dental care with the least amount of stress possible.

Sixty percent of our patients are foreigners who are expatriates, diplomats, business persons, airline crew members, travelers and forty percents are Thais. Patients will have hygienic treatment for all dental works by specialists and we are confident that all patients will receive high quality dental works as desire.

Our high-tech laboratory features the latest products, services, and techniques available that provides dentists and laboratories worldwide with a complete solution utilizing only the best materials to produce dental restorations with precision fit and perfect esthetics.

ติดต่อเรา/นัดหมาย

ตั้งอยู่เลขที่ 88/88 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2260-5000-15 โทรสาร : 0-2260-5026


ป้ายกำกับ:, , , , , ,

จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันที่ไหนดี คลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟัน

เว็บไซต์ที่รวบรวมคลินิกทันตกรรมจัดฟันทั่วไทย สามารถค้นหาคลินิกจัดฟัน คลินิกทำฟันได้ทุกจังหวัด | | Sitemap